• അശ്ലീല പ്രായമായ കോമിക്സ്

    വൈകുന്നേരം ആരംഭിച്ചാൽ എല്ലാവരും വിരസത അനുഭവിക്കും. വിഷാദം അടുത്തുവരുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, അശ്ലീലം കോമിക്കുകൾ പ്രായപൂർത്തിയായവർ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക! വായിക്കാനും ഓൺലൈനിൽ സൗകര്യമുണ്ടാകാനുമുള്ള അവസരമാണ് കോമിക്കുകളുടെ സൗന്ദര്യം, ചിത്രങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവ തിളക്കവും പൂരിതവുമാണ്. വളരെ കുതിച്ചുചേരുന്ന ഒഴുക്ക് തലയെ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നനുമായി പോലും കുലുക്കി ചെയ്യും!

മുതിർന്നവർക്കുള്ള അശ്ലീല കാർട്ടൂണുകൾ കാണുക - നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ ഓൺലൈനിൽ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആദ്യം ആയിരിക്കും!
ഒരു അഭിപ്രായംമുതിർന്ന അമ്മ

മികച്ച അശ്ലീല കോമിക്കുകളിൽ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കുപോലും താത്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇല്ല, അവരെ വായിക്കാൻ ഉയർന്നത്. ലൈംഗിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ, അവർ വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ സന്തുഷ്ടമാക്കൂ. ഒരു യാഥാർഥ്യ തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനത്തെ നിഷേധിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് - കോമിക് പുസ്തകത്തിൽ അത് അതിശയകരമാണോ, അധാർമികതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതോ? ഒരു പക്വതയുള്ള സ്ത്രീയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, ഹീറോകൾ കോംപ്ലക്സുകൾക്ക് സമയമില്ല, അവർ ഒരു റഫ് ഉപയോഗിക്കുകയും, ഒരു സജീവ പ്രക്രിയ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുതിർന്ന അമ്മയോടൊപ്പം രസകരമായ ഒരു കോമസിൻറെ മേൽക്കൂര തകർക്കുന്നു. രസകരം കാർട്ടൂണുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക, കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാർട്ടൂൺസ് നിങ്ങളെ വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കും, ഫാന്റസിയിലെ അഗാധത്തിലേക്ക് വീഴുക. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരാളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം ഉണ്ടോ? ലൈംഗിക കോമിക്സിൽ നിന്ന് ചിപ്സ് എടുക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.


ജനപ്രിയം