• ഡിസ്നി അശ്ലീല കാർട്ടൂണുകൾ

    ഡിസ്നിലാന്റ് സീരിയലുകൾ യുവ പ്രേക്ഷകരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, ലഗണിക് ടോണികൾ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തി, ഗ്രഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ആനിമേഷൻ കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെയാണ്. കാർട്ടൂണുകൾ അശ്ലീല വിസ്മയായത് മൂടുപടം, സ്റ്റുഡിയോ പ്രശസ്തമായ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ജീവിതം ചിന്തിച്ചു - അടിസ്ഥാനം തീയതി ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ 29

ഹെന്റായ് ഡിസ്നി

പഴയകാല സ്റ്റുഡിയോകളുടെ കാർട്ടൂണുകൾ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്, കലാകാരന്മാർ കൈമാറിയ ബാലൻസ്, കഥാപാത്രങ്ങൾ മികച്ച സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കുന്നു. ഹിന്ദായി ഡിസ്നിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സംഭവത്തിന്റെ അവതരണമായിരുന്നു. പെയിന്റിംഗിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ലൈംഗിക തന്ത്രങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. സിന്ധുരല്ലയുടെ നായിക - യഥാർത്ഥ പതിപ്പിൽ പ്രകടമായ ഒരു പ്രശസ്തിയോടെ, പ്രത്യക്ഷമാകും.

മുതിർന്നവർക്ക് ഡിസ്നി കോമിക്സ്

അവളുടെ ചിറ്റമ്മ അമ്മയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് മുന്നിൽ മുന്പ്, രാജകുമാരിക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന, കോടതിയിലെ വനിതകളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ, രാത്രി വിവാഹിതരാകാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഡിസ്നി കോമിക്സ് - ഒരു വർണശബളമായ വിവരണവും റഷ്യൻ ശബ്ദ പ്രവർത്തനവും ലഭിച്ചത്, ക്ലോക്കിനെ ചുറ്റിനടക്കുന്ന പാഷൻ. ഒരു ചൂടുള്ള വേനൽക്കാല രാത്രിയിൽ, പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിലെ സന്ധ്യാനസൗന്ദര്യത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു: ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആൺകുട്ടികളുടെ ആസൂത്രണത്തിനായി അതിഥികൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. കമ്പനിയ്ക്ക് അസാധാരണമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെക്സ്, കുടിവെള്ളം, ചൂട് ലഘുഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു, ആശ്വാസം പകരാൻ ആളുകൾ അവരുടെ അയൽവാസികളെ തൊടാൻ തുടങ്ങി, അനിവാര്യമായ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ വാസന ആകാശത്തിൽ ആയിരുന്നു. പ്രത്യേക മുറികളിലേക്ക് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു, ചാൻഡലിസ്റ്റുകൾ വിരസമായി, മുകളിൽ നിന്ന് കൊടുങ്കാറ്റുള്ള വികാരങ്ങൾ, ആവേശം. വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു, പുറത്തെത്തി, പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, ജനാലയിൽ നിന്ന്, ആരവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!